ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันพุธ ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประชุมแบบออนไลน์โดยโปรแกรม CiscoWebex Meetings
คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชุมวาระ คือ
1. พิจารณาผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ภายใต้ชื่อ “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564”
2. พิจารณาแนวทางดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
3. พิจารณาตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลตัวชี้วัดด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8 ตัวชี้วัด
 Screen Shot 2021-08-25 at 10.46.15 AM Screen Shot 2021-08-25 at 10.59.03 AM Screen Shot 2021-08-25 at 11.17.26 AM
Screen Shot 2021-09-22 at 3.21.47 PM Screen Shot 2021-09-22 at 3.21.53 PM Screen Shot 2021-09-22 at 3.22.02 PM Screen Shot 2021-09-22 at 3.22.09 PM Screen Shot 2021-09-22 at 3.22.17 PM Screen Shot 2021-09-22 at 3.22.26 PM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *