มมส จัดงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่ (New normal) ผ่านออนไลน์


มมส จัดงานประเพณีบุญผะเหวดแบบวีถีใหม่ (New normal) ผ่านออนไลน์


วันนี้ (18 มีนาคม 2564) เวลา 14.00 . มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดงานประเพณีบุญผะเหวดฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวดวิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564″ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากน้ำ บริเวณท่าน้ำหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมในขบวนพิธีแห่พระอุปคุต แห่ไปยังบริเวณเวทีกลาง บริเวณโรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชบุญผะเหวด อาราธนาเทศน์มาลัยหมื่นมาลัยแสน ตามลำดับ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงานประเพณีแบบวีถีใหม่ (New normal) มุ่งเน้นการสืบสานคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเน้นรูปแบบจัดงานแบบออนไลน์ได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสัญญาณสดผ่านช่องทาง https://live.msu.ac.th/ เพื่อให้บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจน ประชาชนทั่วประเทศได้รับชมประเพณีอันงดงาม ร่วมฟังเทศน์คาถาพันและเทศน์แหล่ทำนองอีสาน เรื่องผะเหวดสันดรชาดก (13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา) ผ่านทางออนไลน์  ได้กราบนิมนต์พระนักเทศน์ พระครูมงคลชยากร วัดมงคลสวรรค์ จังหวัดอุบลราชธานี พระอธิการสีนวน ปิยะสีโล วัดห้วยฝ้ายพัฒนา  จังหวัดอุบลราชธานี และพระอธิการสายัน วิสารโท วัดห้วยหวาย จังหวัดอุบลราชธานี  ฟังเทศน์กัณฑ์มาลัยหมื่น พระครูพิศาลโพธิธรรม เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์กัณฑ์มาลัยแสน พระครูศรีมหาชยาภิมนฑ์ เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมทัศน์ กัณฑ์สังกาส พระครูปลัดรัชกร สุนทรวาที วัดพระธาตุชัยภูมิ  คาถาพันบาลี พระอาจารย์สุเมธ สุเมโธ วัดชัยจุมพล และสามเณรธีระภัทร์ มะแสน  วัดชัยศรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564  ณ โรงอาหารกลาง (เดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ/ข่าว : อภิราม  ทามแก้ว


159976871_4652930688054799_2452458117231738884_o 159977449_4652936234720911_6637639553835543339_o 160208606_4652924904722044_9151811007213726003_o 160304976_4652924178055450_3388225602166953326_o 160493786_4652936251387576_4305585139804053062_o 160530043_4652924044722130_961837104462994370_o 160568936_4652926864721848_1386860961239556347_o 160576544_4652937058054162_6306342102935518805_o 160621076_4652932068054661_5497390459118766032_o 160886140_4652930978054770_6026320342121509408_o 161055029_4652927618055106_8028363849638851596_o 161084494_4652939041387297_6192151581271668561_o 161180930_4652924208055447_7149783662236405367_o 161275371_4652934221387779_3757098015214236779_o 161299112_4652924301388771_5403640461820367668_o 161390150_4652933338054534_2332940980720070768_o 161688603_4652925568055311_1840628842051118102_o 161738413_4652937834720751_6842612554808406926_o 161982815_4652923521388849_2198325900951884464_o 162006967_4652933674721167_329420535783725036_o 162194581_4652935851387616_7784485645854569404_o

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *