ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564


ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564


วันศุกร์​ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุน ภายใต้ชื่อ “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564”ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 8 โครงการ คือ 1. โครงการการสืบสานภูมิปัญญาและการพัฒนาออกแบบนวัตกรรมสิ่งทอผ้าไหมนาโนซิงค์เพื่อสุขภาพลาย “ฮูปแต้มดงบัง” คุณสมบัติต้านรังสียูวีและการยังยั้งแบคทีเรีย เพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์และสร้างแบรนด์ธุรกิจสู่ตลาดสากล 2. โครงการการพัฒนาภูมิปัญญาการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มผู้ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติหนองโนรุ่งเรือง ให้เหมาะสมกับบริบทสังคมร่วมสมัย 3. โครงการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไหมลายดอกข่า บ.นาเมือง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 4. โครงการสำรวจและอนุรักษ์ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานภาคอีสาน อัตลักษณ์และการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 5. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าทอจังหวัดมหาสารคามเพื่อส่งเสริมการตลาดในรูปแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6. โครงการ “สืบหูกผูกฮ้อยรอยผ้ามหาสารคาม”: การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ “ผ้าพื้นบ้าน” ที่สำคัญในจังหวัดมหาสารคาม 7. โครงการ “ฮีตเดือนสี่ ตุ้มโฮมสืบสานทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวด” และ 8. โครงการสักการะบูชา “พระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายก” พุทธปฏิมาประจำเมืองมหาสารคามScreen Shot 2021-02-19 at 1.35.53 PM Screen Shot 2021-02-19 at 1.52.31 PM Screen Shot 2021-02-19 at 2.06.01 PM
Screen Shot 2021-02-19 at 2.11.41 PM Screen Shot 2021-02-19 at 2.12.27 PM Screen Shot 2021-02-19 at 2.12.39 PM
Screen Shot 2021-02-19 at 2.15.44 PM Screen Shot 2021-02-19 at 2.16.14 PM Screen Shot 2021-02-19 at 2.19.33 PM
Screen Shot 2021-02-19 at 2.37.55 PM Screen Shot 2021-02-19 at 2.48.54 PM

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *