คณะศิลปกรรมศาสตร์ฯ มมส สร้างสรรค์ผลงาน ทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง “ทิศานุทิศ”

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. นิสิตวิชาเอกนาฏยศิลป์พื้นเมือง ภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง โครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in traditional styles ภายใต้หัวข้อ Tisa ทิศานุทิศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

นายวรพจน์ ทองอ่อน ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏยศิลป์พื้นเมือง โครงการ Folk dance skills 7 : Choreography in traditional styles ภายใต้หัวข้อ Tisa ทิศานุทิศ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่จัดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดงให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ อันสะท้อนถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนาการของศิลปะการแสดง อีกทั้งประเมินองค์ความรู้ ความสามารถ กระบวนการคิด ทักษะและวิชาการด้านศิลปะการแสดงของนิสิตชั้นปีสุดท้ายแห่งภาควิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และนิสิตได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะการแสดง ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

โดยได้จัดชุดการแสดงจำนวน 8 ชุด ประกอบด้วย ซังบิเยอละเบอออ, โฮม-ฮ้อย-เฮือ-ฮุง, ซมซ้อนนลินี, วางมาด วาดท่า, ยงโย๋ ยงโย้,ลำเพลิน Food Delivery,บ.ข.ส. และชุดส่งเมือเนาฟ้า โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ภาควิชาศิลปะการแสดง ได้ร่วมรับชมและให้คะแนนแต่ละชุดการแสดง ณ บริเวณลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ภาพ/ข่าว: บุณฑริกา ภูผาหลวง

120601781_4171675962846943_3333809036795515807_o 120603295_4171671466180726_3601202795233276609_o 120608127_4171675342847005_201405667745887168_o 120611960_4171675956180277_1048391355122872951_o 120613386_4171674696180403_3645964957282111503_o 120644615_4171672382847301_778645534567988206_o 120645672_4171674286180444_8806723064819174812_o 120645762_4171674809513725_6852713005949439836_o 120648197_4171675096180363_5686873506584465157_o 120649447_4171673539513852_4017937350964894028_o 120651509_4171670899514116_207553974859144541_o 120653080_4171674386180434_8195018023714866351_o 120654302_4171670376180835_1199914248467616305_o 120655677_4171674432847096_424508950020602782_o 120659460_4171890769492129_2164417418404992007_o 120661239_4171672812847258_687303039214662854_o 120663382_4171676159513590_3578750383851066352_o 120664999_4171671066180766_8316010173789495044_o 120672926_4171669732847566_2201252483006821710_o 120704146_4171670419514164_530839485146518375_o 120712269_4171669726180900_6361324711728291842_o 120713466_4171674746180398_7657602337863848602_o 120722508_4171674522847087_853937714461120711_o 120725191_4171674586180414_7259811109219383549_o 120727439_4171675006180372_8064114645264143354_o


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *