สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑


สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑


สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑ กองบรรณาธิการ
ได้นำเสนอและสรุปการขับเคลื่อนพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม มมส
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วย “ชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม”
“ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” และ “ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี”
รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในการเผยแพร่พันธกิจ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ฐานข้อมูลออนไลน์
นอกจากนั้น ยังรวบรวมภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการตลอดปีงบประมาณ
เพื่อให้เห็นถึงบรรยากาศการขับเคลื่อนงานของแต่ละโครงการ

กองบรรณาธิการสาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส
ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ยังให้ความสนใจศิลปะและวัฒนธรรม
และติดตามพันธกิจของสถาบัน ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย
ด้านการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หวังว่า
สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส จะเป็นช่องทางในการร่วม
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้านศิลปวัฒนธรรม
ของสังคมได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป


COVER SILL-5-1-001


 

COVER SILL-5-1-001 (ปก)

LAYBODYSIL-5-1-003 (เนื้อหา)


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *