สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓


สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓


 

สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓ กองบรรณาธิการได้นำเสนอและสรุปการขับเคลื่อนพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม มมส
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกอบไปด้วย ìชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมî ìชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า และ
ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีî รวมถึงฐานข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในการเผยแพร่พันธกิจ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ฐานข้อมูลออนไลน์

กองบรรณาธิการสาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ยังให้ความสนใจศิลปะและวัฒนธรรม
และติดตามพันธกิจของสถาบัน ทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หวังว่า
สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส จะเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านศิลปวัฒนธรรมให้กระจายสู่สังคมมากยิ่งขึ้น


 

COVER SILL-4-3-001

COVER SILL-4-3-001 (ปก)

LAYBODYSIL-4-3-003 (เนื้อหา)


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *