สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒

สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒ กองบรรณาธิการ

ได้นำเสนอการขับเคลื่อนพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม มมส มีโครงการหลัก ๓ โครงการด้วยกัน

คือ “การผลิตสื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ‘ธุงผะเหวดอีสาน’”

“ภาพจิตกรรมสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรม มมส”

และ “เปิดตำนานภูมิปัญญาเมนูอีสานประเภทอ่อม” นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวอันเป็นที่น่าภาคภูมิใจ

สำหรับสถาบัน ๒ เรื่อง คือ “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” และ “ผู้มีคุณูปการต่อการ

ใช้ภาษไทย” และ “ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล “นาคราช” เชิดชูเกียรติ

ศิลปินพื้นบ้านอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒”

กองบรรณาธิการสาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธธรม มมส ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน

ที่ยังให้ความสนใจศิลปะและวัฒนธรรม และติดตามพันธกิจของสถาบันการศึกษา

ไม่ว่าจะด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งการสื่อสารที่หลากหลาย ทั้งแบบสิ่งพิมพ์ ดิจิทัล ถือเป็นการบันทึกเรื่องราวที่จะสามารถสืบค้นและอ้างอิง

เพื่อระบบสารสนเทศที่กว้างมากยิ่งขึ้น และยังประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาอีกช่องทางด้วย


COVER SILL-4-2-001

LAYBODYSIL-4-2-0000 (เนื้อใน)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *