สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑

สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ นี้ กองบรรณาธิการ
ได้นำเสนอกิจกรรมการขับเคลื่อนพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มมส ซึ่งมีการ
“ปฐมนิเทศโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒”
และขับเคลื่อนโครงการหลัก ๔ โครงการด้วยกัน คือ “แสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖๔ (สัญจร)” “ฟื้นฟูสืบสานบุญประเพณีการทำขวัญข้าว บ้านโนนรัง
ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น” “ผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม
บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายชุมชน” และ “กลอนลำส่งเสริมสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน
ณ วัดจันทร์ประดิษฐิ์ บ้านมะกอก ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม”

กองบรรณาธิการสาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธธรม มมส ขอขอบ
พระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ยังให้ความสนใจศิลปะและวัฒนธรรมทางด้าน
การอ่าน ไม่ว่าจะรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกประการท่ามกระแสการเปลี่ยนแปลง
แห่งยุคสมัย


COVER SILL-4-1-001

LAYBODYSIL-4-1-0000 (เนื้อหา)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *