เสวนา “การสร้างงานศิลปะด้วยวัสดุที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเด่นและแลนด์มาร์ค”

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.00 – 18.30 น. ณ ลานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (สวนชิงช้า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการภาพจิตกรรมสามมิติและประติมากรรมเพื่อสร้างแลนด์มาร์คทางศิลปะและวัฒนธรรม มมส ซึ่งอยู่ในชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า มมส 2562
กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) กล่าวเปิดโครงการ และมีอาจารย์สันติ สิงห์สุ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ศิลปะเป็นตัวกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบร่วมสมัยและใช้ศิลปะสมัยสร้างการอยากมีส่วนร่วม โดยการสร้างงานศิลปะด้วยวัสดุที่เข้ากับสิ่งแวดล้อมเป็นจุดเด่นและแลนด์มาร์ค
กิจกรรมการขับเคลื่อนในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 90 คน เป็นการเปิดเวทีเสวนาและร่วมฟังข้อเสนอแนะ ทั้งประวัติศาสตร์ลานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในด้านต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่าย ด้านศิลปะ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านการตลาด และด้านประชาสัมพันธ์ ซึ่งโครงการนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนพื้นที่ลานศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน (สวนชิงช้า) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ

….

p2001 p2002 p2003 p2004 p2005 p2006 p2007 p2008 p2009 p2010 p2011 p2012 p2013 p2014 p2015 p2016 p2017

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *