การผลิตสื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน “ธุงผะเหวดอีสาน”

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขับเคลื่อนโครงการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน “ธุงผะเหวดอีสาน” หนึ่งในชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า มมส 2562 โดยเปิดเสวนาวิชาการ “ธุงผะเหวดอีสาน” พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา ณ ห้องโถงชั้น 1 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
………
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีพิธีเปิด “ธุงผะเหวดอีสาน” พุทธศิลป์แห่งพลังศรัทธา โดยอาจารย์สถิตย์ เจ็กมา รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ประธานในพิธี) โดยรองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ (ผู้รับผิดชอบโครงการ) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งนี้โครงการมีกิจกรรม อันประกอบด้วย
+ กิจกรรม “นิทรรศการ” วันที่ 8-31 กรกฎาคม 2562
+ กิจกรรม “เสวนาวิชาการ” วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
– เสวนาเรื่อง “ประวัติความเป็นมาของธุงผะเหวด บ้านบัวเจริญ ตําบลทุ่งเทิง อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี” โดยพระอาจารย์จีรศักดิ์ จิรสกฺโก
– เสวนาเรื่อง “ธุงผะเหวดบ้านโพนทราย ตําบลบ้านไทย อําเภอเขื่องใน จังหวัด อุบลราชธานีในมุมมองของบุคคลในชุมชน”โดยนายบุญธรรม กากแก้ว และประสบการณ์ในการทอธุงผะเหวด บ้านโพนทราย ตําบลบ้านไทย อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยนางเตือนใจ กากแก้ว
– สาธิตการทอธุงผะเหวด โดย นางหนูเทียม ยอดคํามี
– เสวนาเรื่อง “ธุงผะเหวดในวัฒนธรรมผู้ไท อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยนายพันใจ ณครชัย
– เสวนาเรื่อง “บทบาทของสถานศึกษาในการอนุรักษ์ธุงผะเหวด อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย อาจารย์สงวนศักดิ์ ภาสง่า
– เสวนาเรื่อง “ธุง/ทุง ในเอกสารโบราณ กรณี หนังสือสอง/สลองทุง”
………
โครงการผลิตสื่อส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน “ธุงผะเหวดอีสาน”
: สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชุดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า มมส 2562

p1001 p1002 p1003 p1004 p1005 p1006 p1007 p1008 p1009 p1010 p1011 p1012

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *