ฟื้นฟูสืบสานบุญประเพณีการทำขวัญข้าว บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โครงการฟื้นฟูสืบสานบุญประเพณีการทำขวัญข้าว บ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้ชุดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน มมส ประจำปี 2562 ขับเคลื่อนกิจกรรมหลักด้วยการทำขวัญข้าว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลสาวะถี คลินิกวิศวบริการ และศูนย์บริการวิชาการและศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “การแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง” ณ ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนรัง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รวมถึงการฟื้นฟูสืบสานบุญประเพณีการทำขวัญข้าว ซึ่งเป็นฮีตชุมชนที่เคยทำมาแต่ดั้งเดิม ดังกลอนที่ว่า “เถิงฤดูเดือนยี่มาฮอดแล้ว ให้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาตั้งสวดมงคล เอาบุญคูณข้าวเข้าป่าหาไม้เห็ดหลัว อย่าได้หลงลืมทิ่มฮีตเก่าคองเดิมเฮาเด้อ”

การบูรณาการกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมองค์ความรู้จากหลายภาคส่วนเข้ามาพัฒนาชุมชน ทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนชาวบ้านโนนรัง ที่พร้อมจะเปิดรับองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อยกระดับหรือพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้า ขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมจากบรรพบุรุษ ที่สามารถเชื่อมประสานให้เกิดชุมชนต้นแบบ “การแปรรูปข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง” ที่จะเป็นอีกศูนย์การเรียนรู้ที่สร้างความเข้มแข็ง สามารถส่งต่อและเผยแพร่นวัตกรรมและองค์ความรู้สมัยใหม่ รวมถึงภูมิปัญญาดั้งเดิม ให้กับสังคมอื่นๆ ที่เข้ามาเรียนรู้ กระทั่งสร้างความตะหนักในวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามในชุมชนของตน

….

IMG_8366 IMG_8367 IMG_8369 IMG_8373 IMG_8376 IMG_8377 IMG_8378 IMG_8380 IMG_8382 IMG_8384 IMG_8389 IMG_8392 IMG_8393 IMG_8394 IMG_8395 IMG_8401 IMG_8402 IMG_8405 IMG_8406 IMG_8407 IMG_8408 IMG_8411 IMG_8414 IMG_8420 IMG_8421 IMG_8426 IMG_8428 IMG_8430 IMG_8445 IMG_8450 IMG_8452 IMG_8469 IMG_8474 IMG_8476 IMG_8478 IMG_8484 IMG_8495 IMG_8505 IMG_8511 IMG_8519 IMG_8520 IMG_8525 IMG_8528 IMG_8531

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *