โครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) ระหว่างวันที่ 7-29 มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยในศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช) กล่าวเปิดงาน และมีท่านคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์) กล่าวรายงานโครงการฯ

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลกรและบุคคลทั่วไปที่จะได้ชมผลงานศิลปะระดับชาติ ที่ได้รางวัลจากเวทีประกวดระดับชาติ อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ศิลปะไทย และสื่อประสม ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของศิลปินไทย ยังประโยชน์ถึงด้านการเรียนการสอนต่อทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา และอาจารย์

นอกจากผลงานที่นำมาจัดแสดงแล้ว ในภาคเช้ายังมีการบะะยายพิเศษ ในเรื่องของแนวคิดและประสบการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยวิทยากร 2 ท่าน คือ นายถาวร ความสวัสดิ์ (ผู้ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64) และนางสาวสุนันทา ผาสมวงศ์ (ผู้ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 62 และ 63)

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร) ดังกล่าวจะจัดแสดงที่หอศิลป์จำปาศรี ไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 โดยจะเวียนไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ คือ 1. หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2. หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 3. หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 4. หอศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 5. หอศิลป์ คณะศิลปรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ห้องศิลปะนิทรรศน์) 6. หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 7. หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และ 8. หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

…….


IMG_7429 IMG_7462 IMG_7346 IMG_7355 IMG_7405 IMG_7359 IMG_7418 IMG_7424 IMG_7425 IMG_7430 IMG_7437 IMG_7439 IMG_7440 IMG_7443 IMG_7448 IMG_7450 IMG_7452 IMG_7458 IMG_7465

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *