เอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน “สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” MRC#14


เอกสารประกอบการนำเสนอผลงาน “สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” MRC#14


 

เอกสารประกอบการนำเสนอผลงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 14 “50 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ‘ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน’ — “50 years Mahasarakham University: Public Devotion is a Virtue of the Learned” “สาขาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารประกอบการนำเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ประเด็นปัญหา และหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมที่จะน้อมรับข้อเสนอแนะดังกล่าวทุกประการ

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กันยายน 2561

……………………….

COVER TMRC#14-003

COVER TMRC#14-003

JOURNAL TMRC#14–003-e-book

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *