สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธธรม มมส ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑


สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธธรม มมส ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑


 

สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธธรม มมส ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เรื่องราวโดยรวมเป็นการทำงานของคณะกรรมการ ที่ต้องประชุมปรึกษาหารือเพื่อวางแผนดำเนินการพันธกิจทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การจัดสรรงบประมาณ ให้คำแนะนำในการทำโครงการ รวมถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่จะสามารถส่งเสร‘มและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ขับเคลื่อนโครงการได้อย่างสมบูรณ์ บรรลุตามวัตถุประสงค์

ส่วนกิจกรรมโครงการที่ขับเคลื่อนในช่วงเวลา มีโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ หลายโครงการได้จัดกิจกรรมตามเป้าหมายที่วางไว้ กองบรรณาธิการได้มีโอกาสลงพื้นที่สังเกตการณ์และนำเสนอในสื่อและสาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธธรม มมส คือ โครงการปฐมนิเทศโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ ๓ โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตปลาร้าและการแปรรูปปลาร้า และการผลิตอาหารเพื่อการขอใบอนุญาตอาหารและยา และโครงการกลอนลำส่งเสริมสุขภาพ

กองบรรณาธิการยินดีอย่างยิ่งที่จะรับคำชี้แนะจากผู้อ่านทุกท่าน กระทั่งบทความที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อร่วมเป็นสื่อเล็กๆ บันทึกเรื่องราวของยุคสมัยต่อไป

 

………….

COVER SILL-3-1-000

COVER SILL-3-1-000

LAYBODYSIL-3-1-e-book

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *