สาส์นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มมส ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


สารผู้อำนวยการกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ


ระบบกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายสาขา
เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทำให้การทำงานด้านนี้ง่ายขึ้น
เพราะผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะวิธีการทำงานแก่หัวหน้าโครงการ
ตั้งแต่การพิจารณาข้อเสนอโครงการ การลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ
ตลอดจนถึงการนำเสนอผลการดำเนินโครงการ ทั้งในรูปแบบของเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ การนำเสนอภาคบรรยาย การนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการ
สุดท้ายคือนำเสนอเป็นบทสรุปในรูปแบบสาส์นเพื่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ดังนั้น ในสาส์นแต่ละเล่มก็จะหลากหลายไปด้วยเรื่องราวทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป
แต่ไม่ว่าจะนำเสนอในรูปแบบไหน มีความหลากหลายเรื่องราวเพียงใด จุดประสงค์และความมุ่งหวังสูงสุดก็คือ
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคตนั่นเอง


 

COVER SILL-2-2-001

COVER SILL-2-2-001 (ปก)

LAYBODYSIL-2-2-e-book  (เนื้อหา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *