เชิดชูเกียรติ นักสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 4


เชิดชูเกียรติ นักสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 4


…………………………………..

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ‘นักสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ‘โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม’ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 4 ห้อง 405

รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผศ.ดร.ประยูร วงศ์จันทรา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ก่อนจะมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ‘ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น’ โดย นักสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี 2561 ที่ได้รับการยกย่องมี 18 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย: โรงเรียนนาดูนประชาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม

2. นายนรินทร์ สายชอ: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดมหาสารคาม

3. ดร.รณชิต พุทธลา: นายอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

4. นายวินัย โยธาภักดี: ศิลปินป่าชุมชนโคกหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

5. นายทรงพล เลขยัน และนายราเมศร์ เลขยัน: กลุ่มเกษตรสีเขียว อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

6. นายบุญกอง แสนสุพรรณ: ป่าชุมชนโคกหินลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

7. นายอดิศร เหล่าสะพาน: ปราชญ์เกษตรชุมชนบ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

8. นายสุมน นำพูลสุขสันต์: ป่าไม้จังหวัดมหาสารคาม

9. นายคมสัน เที่ยงดี: กำนันตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

10. ดร.พัชทิชา กุลสุวรรณ: มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

11. นายเข็มทอง โมราษฎร์: ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า จังหวัดสุรินทร์

12. ว่าที่ ร.ต.กิตติภพ สีอ่อน: อาสาสมัครมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดพิษณุโลก

13. นายรุ่งโรจน์ ฤทธิ์เต็ม: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล จังหวัดนครสวรรค์

14. ดร.วุฒิศักดิ์ บุญแน่น: มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม

15. ดร.อาทิตย์ บำรุงเอื้อ: สมาคมนักนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์

16. วัดป่ารักษ์น้ำ: วัดป่ารักษ์น้ำ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

17. ชมรมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม: บ้านหนองเข็งน้อย ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

18. กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย: ตำบลเซียงเพ็ก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

…………………………………..

๏ หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มมส 2561

“โครงการเชิดชูเกียรติ นักสิ่งแวดล้อมดีเด่น ครั้งที่ 4”

ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้น 4 ห้อง 405

วันที่ 3 มิถุนายน 2561

โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

…………………………………..

34483034_1925461574412701_954076179638255616_n 34411298_1925461707746021_4724724279143301120_n  34386192_1925462314412627_2069526358035267584_n 34369715_1934400693301174_4558569964604227584_n 34345916_1925462031079322_3785331952739942400_n 34344336_1925462297745962_6948711907549249536_n 34319868_1934400439967866_7542711609777455104_n 34318296_1934400616634515_5315850321832968192_n  34274582_1934400573301186_6836479082050355200_n 34268682_1925461837746008_1377600967666565120_n 34266663_1925462351079290_7099376345225887744_n 34259015_1925462254412633_6997953767727431680_n 34199635_1934400523301191_5644645543108935680_n  30742622_2159156580766841_3089761578245947392_n34191943_1934399799967930_2559593327783575552_n

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *