สร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น


สร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น


…………………………………..

ก่อนแพทย์แผนปัจจุบันจะเข้ามามีบทบาทในสังคม การรักษาโรคด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของคนแต่ละพื้นที่ พระสงฆ์ ปราชญ์ หมอยา เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ด้วยความสามารถและวิชาทางด้านการรักษาที่สืบต่อกันมาจากครูบาอาจารย์ คุณตาทองสูน คำโคตร หมอยาพื้นบ้านและอดีตผู้นำชุมชน ได้เป็นบุคคลอีกท่านที่เป็นปราชญ์ชุมชนด้านการรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ในวันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561 โดยคณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนชุดโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อโครงการการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ชุมชนบ้านทัน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ในช่วงเช้ามีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการรักษาโรคที่เกี่ยวกับความปวด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาริยา สอนบุญ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ที่บรรยายในหัวข้อ “การประเมินความปวดและการดูแลความปวดแบบไม่ใช้ยา” หลังจากนั้นเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ “สมุนไพรเพื่อลดปวด” ทั้ง 8 สูตร โดยตาทองสูน คำโคตร ที่เล่าถึงสมุนไพรที่นำมารักษาโรคปวด และตัวอย่างการรักษาด้วยสูตรต่างๆ

หลังจากนั้นคุณตาทองสูน คำโคตร ก็ได้นำคณาจารย์ นิสิต เยาวชน และบุคลากรในชุมชน ลงพื้นที่สำรวจต้นไม้สมุนไพรที่ใช้เป็นตัวยารักษาโรคปวดที่ได้บรรยาย ภายในป่าสาธารณประโยชน์หมู่บ้าน (ดอนปู่ต่า) ซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน

ในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว คณะทำงานโครงการได้ถอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรลดและรักษาอาการปวดจากคุณตาทองสูน คำโคตร จัดทำเป็นโปสเตอร์และหนังสือเล่มเล็ก มอบให้กับชุมชนเพื่อเป็นสมบัติของชุมชนให้บุคลากรภายใน รวมถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อไป

…………………………………..

๏ หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มมส 2561

“โครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น”

ณ ชุมชนบ้านทัน ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2561

โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

………………………………..

IMG20180520095127 IMG20180520095242 IMG20180520095339 IMG20180520095344 IMG20180520095426 IMG20180520095508 IMG20180520095513 IMG20180520095529 IMG20180520095558 IMG20180520095845 IMG20180520100146 IMG20180520100403 IMG20180520100706 IMG20180520100736 IMG20180520100749 IMG20180520100755 IMG20180520100811 IMG20180520100816 IMG20180520100825 IMG20180520100832 IMG20180520100837 IMG20180520100850 IMG20180520100854 IMG20180520100900 IMG20180520100907 IMG20180520100912 IMG20180520100926 IMG20180520100934 IMG20180520100948 IMG20180520100953 IMG20180520101017 IMG20180520101022 IMG20180520101031 IMG20180520101034 IMG20180520101059 IMG20180520101104 IMG20180520101131 IMG20180520101159 IMG20180520101231 IMG20180520101724 IMG20180520102156 IMG20180520102202 IMG20180520102257 IMG20180520102303 IMG20180520102310 IMG20180520102403 IMG20180520102957 IMG20180520103002 IMG20180520103054 IMG20180520103900 IMG20180520103914 IMG20180520105417 IMG20180520110644 IMG20180520110841

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *