ผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน


ผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน


 

…………………………………..

คณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และนิสิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 1, 2, 4 ลงพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมในโรงเรียน หลังจากที่จัดกิจกรรมที่วัด และชุมชนมาแล้ว

กิจกรรมในพื้นที่บวร (โรงเรียน) ในครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยในช่วงเช้า มีพี่เลี้ยง คือ นิสิตได้ทำการอบอรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ขยะและของเสียอันตราย โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม คือ 1. ธนาคารขยะและ3rs 2. ของเสียอันตราย 3. พิทักษ์โลกด้วยน้องไส้เดือน 4. การปั่นปุ๋ยเพื่อทำปุ๋ยหมัก 5. มหัศจรรย์น้ำหมักชีวภาพ และ 6. ถังดักไขมัน

โดยกิจกรรมประจำฐานทั้ง 6 ได้สร้างความสนใจให้กับนักเรียนโรงเรียนหนองโกวิทยกิจเป็นอย่างมาก

ช่วงบ่ายมีกิจกรรมและแนวทางการดำเนินงานร่วมระหว่างพี่เลี้ยง ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน และคณาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

กิจกรรมทั้ง วัด บ้าน โรงเรียน (บวร) ในครั้งนี้ ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมระหว่างกันทั้งวัด บ้าน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ลงมือทำงานทั้งกระบวนการ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของศาสตร์วิชาสาขาตนเอง และองค์ความรู้เกี่ยวกับขยะจากชุมชน

…………………………………..

๏ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2561

“โครงการผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน”

ณ โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
โดย สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

…………………………………..

30742622_2159156580766841_3089761578245947392_n 34191943_1934399799967930_2559593327783575552_n 34199635_1934400523301191_5644645543108935680_n 34259015_1925462254412633_6997953767727431680_n 34266663_1925462351079290_7099376345225887744_n 34268682_1925461837746008_1377600967666565120_n 34274582_1934400573301186_6836479082050355200_n 34276597_1934401039967806_9156653658396426240_n 34318296_1934400616634515_5315850321832968192_n 34319868_1934400439967866_7542711609777455104_n 34344336_1925462297745962_6948711907549249536_n 34345916_1925462031079322_3785331952739942400_n 34369715_1934400693301174_4558569964604227584_n 34386192_1925462314412627_2069526358035267584_n 34386814_1925462384412620_1168190345272360960_n 34411298_1925461707746021_4724724279143301120_n 34483034_1925461574412701_954076179638255616_n

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *