ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมี รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุม และคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วยผู้นำเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ทั้งนี้ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้คือ
1. เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561
2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 5/2560
3. เรื่องการพิจารณาจัดสรรทุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม”
4. เรื่องการพิจารณาจัดสรรทุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า” รอบที่ 2
5. เรื่องการพิจารณา (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
6. เรื่องการพิจารณากำหนดการและหารือรูปแบบการจัดปฐมนิเทศโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561

….

26197808_1860550070903852_4997322024095030677_o 26198173_1860549000903959_4694650375723532622_o 26198621_1860550004237192_2178335678026536534_o 26220529_1860550154237177_3814644042426463687_o 26220980_1860549354237257_2462706510388067010_o 26221138_1860549004237292_5748873551207573323_o 26231867_1860549774237215_3604313005325154024_o 26231964_1860550467570479_5267928227456300507_o 26232386_1860549364237256_6466049054133711922_o 26232398_1860549067570619_675949799782629255_o 26232537_1860550454237147_7779629582291391149_o 26232863_1860549764237216_7205047271228743230_o 26232941_1860548857570640_6054207820079474339_o 26233396_1860550587570467_206874942841797919_o 26240243_1860549554237237_6595503168418518282_o 26677953_1860550237570502_7133805930792904793_o 26678551_1860548997570626_5954061984267880638_o 26685897_1860549827570543_5360064142589579857_o 26756611_1860550374237155_1425833579084549443_o

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *