ประติมากรรมรูปนูนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองกันทรวิชัย


ประติมากรรมรูปนูนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองกันทรวิชัย


เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ตัวแทนคณะกรรมการโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน และโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม สังกัดกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เดินทางเพื่อร่วมสังเกตการณ์ และร่วมพิธีส่งมอบผลงานภาพถ่ายเซรามิค และผลงานประติมากรรม ณ วัดพุทธมงคล (วัดพระยืน) อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยคณะศิลปกรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ โครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ‘โครงการสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิค แสดงภาพประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตชุมชนพระยืน’ โดย ผศ.ประทีป สุธาทองไทย ผู้รับผิดชอบโครงการ และโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ‘โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการออกแบบและสร้างสรรค์ประติมากรรมรูปนูนสำหรับติดตั้งในชุมชนกรณีศึกษาเมืองกันทรวิชัย’ โดย ผศ.อดุลย์ บุญฉ่ำ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่มีการต่อยอดองค์ความรู้ ในสาขาวิชาทางด้านศิลปกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนศิลป์ นาฏยศิลป์ ประติมากรรม ฯลฯ อันเป็นการบูรณาการจากการเรียนการสอยสู่การลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริงซึ่งคือชุมชน โดยที่นิสิตนำเอาองค์ความรู้ที่เรียน ผนวกเข้ากับการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่นักศิลปกรรมต้องเรียนรู้และต้องทำความเข้าใจ โดยเฉพาะเรื่องประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อเป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ของชุมชนเป็นก่อนทำการสร้างสรรค์เป็นผลงาน ดั่งคำพูดหนึ่งของ รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่บอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานของตนในอดีตที่ต้องลงพื้นที่สำรวจหาข้อมูล ก่อนลงมือปฏิบัติงาน และที่สำคัญต้องเคารพและให้เกียรติสถานที่นั้นๆ ที่ได้ลงสำรวจ จึงถือได้ว่าโครงการดังกล่าว มีหมุดหมายสำคัญคือ การอนุรักษ์และผ่านเรื่องเล่าประติมากรรม ภาพถ่ายเซรามิคประวัติศาสตร์ชุมชนกันทรวิชัย ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้หวงแหน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา สืบต่อไป

สำหรับการดำเนินงานโครงการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมกล่าวถึงที่ไปที่มาของโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และพันธกิจการบริการวิชาการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผศ.อาคม เสงี่ยมวิบูล หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมชุมชนเมืองกันทรวิชัยร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบผลงานภาพถ่ายเซรามิค และผลงานประติมากรรม

20543872_851487711685650_4913714821450294762_o 20616769_851488818352206_2525432841506464781_o 20616868_851486658352422_2724774838205648922_o 20616899_851488688352219_8312608341172870039_o 20616973_851488431685578_4445106023890392255_o 20617110_851487021685719_5520772839159067355_o 20617120_851487761685645_8607169023846351521_o 20626134_851485505019204_3501707034539435308_o 20626275_851485858352502_5322241773420638313_o 20626280_851486278352460_7706161010212338944_o 20626323_851483981686023_1929345851928516975_o 20626495_851486498352438_806389697415821848_o 20626524_851483921686029_6518257853619827318_o 20626565_851487881685633_1593010179244516667_o 20626838_851488515018903_4060156215496492112_o 20626886_851487638352324_6619871990382935945_o 20643105_851486828352405_2008270729826399150_o 20643269_851483925019362_474780840247839086_o 20643284_851483231686098_4414515651595754659_o 20643323_851487568352331_9057182215728896797_o 20643350_851487875018967_6332394314709981301_o 20643566_851488755018879_8520305475860552661_o 20645188_851483918352696_1265498386719102167_o 20728673_851485728352515_8926811307700517099_o 20728975_851486161685805_1811634440936080506_o


 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *