นิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1


นิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1


คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขับเคลื่อนโครงการนิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 (1st MSU Contemporary Arts Network Exhibition)

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อน โดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จากนั้นมีเวทีเสวนา เรื่อง เครือข่ายการศึกษาศิลปะเพื่อการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิทยากร 3 ท่าน คือ 1.อาจารย์สุริชัย ศิริบูรณ์ โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 2. อาจารย์พีระพงษ์ วงศ์ศรีจันทร์ โรงเรียนซบมงคลวิทยา และ 3. อาจารย์ ดร.ธีระยุทธ วิเศษสังข์ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ในเรื่องราวกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมภายในโรงเรียนในส่วนรับผิดชอบของวิทยากรแต่ละท่าน รวมถึงแนวโน้มในการศึกษาศิลปะในภูมิภาค และในช่วงบ่ายมีปาฐกถาพิเศษจากท่านอาจารย์โชคชัย ตักโพธ์ ศิลปินมรดกอีสาน รวมถึงเวทีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องราวของศิลปะของศิลปินและผู้เข้าร่วมงาน

หลังจากนั้นได้มีกิจกรรมการเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะทั้งสองห้อง นั่นคือ หอศิลป์พระพิฒเนศวร 1 (CLMTV ART MUSEUM) และ หอศิลป์พระพิฒเนศวร 2 (MSU ART GALLERY) ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ถึง 15 กรกฏาคม 2560 นอกจากนั้นยังมีการเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เพื่อสาธารณะหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานศิลปะโดยตรงในอีกช่องทาง

โครงการดังกล่าวนี้ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปะ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอีสาน ศิลปินศิษย์เก่าดีเด่น ศิลปินเครือข่ายครูศิลปะ และเครือข่ายศิลปินเพื่อนบ้านอาเซียน ทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นศูนย์กลางในความร่วมมือทางด้านศิลปะในภูมิภาค เผยแพร่ให้กับสาธารณชนที่มีความสนใจในงานศิลปะ กระทั่งชเชื่อมต่อการการเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างฐานรากให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาเครือข่ายด้านศิลปะในลำดับต่อไป

……….
โครงการนิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 (1st MSU Contemporary Arts Network Exhibition) 
: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มมส (มุ่งเป้า) 2559
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทาลัยมหาสารคาม
……….

IMG_9487 IMG_9490 IMG_9492 IMG_9495 IMG_9496 IMG_9497 IMG_9498 IMG_9502 IMG_9503 IMG_9507 IMG_9509 IMG_9510 IMG_9512 IMG_9515 IMG_9519 IMG_9522 IMG_9524 IMG_9529 IMG_9536 IMG_9538 IMG_9541 IMG_9542 IMG_9546 IMG_9548 IMG_9550 IMG_9553 IMG_9555 IMG_9591 IMG_9597 IMG_9608 IMG_9613 IMG_9643 IMG_9648 IMG_9654 IMG_9655 IMG_9656 IMG_9658 IMG_9660 IMG_9666 IMG_9669 IMG_9671 IMG_9672 IMG_9680 IMG_9681

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *