ศิลปวัฒนธรรมการแสดง ลาว-ไทย สัมพันธ์


โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแสดง ลาว-ไทย สัมพันธ์


เมื่อวันศุกร์ที่ 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแสดง ลาว-ไทย สัมพันธ์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีการบูรณาการร่วมกับโครงการนิทรรศการเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ในส่วนของการแสดงศิลปะการแสดงในวัฒนธรรมไทย-ลาว ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรารมย์ จันทมาลา และอาจารย์ธัญลักษณ์ มูลสุวรรณ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้ร่วมกับคณาจารย์ในสาขาและนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ประดิษฐิ์ชุดรำนี้ขึ้น โดยบูรณาการวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย ที่มีความสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ทั้งด้านการรำ ดนตรีประกอบ ตลอดจนเครื่องแต่งกาย ให้ประสานจนเกิดสุนทรียภาพในการแสดง 

โครงการดังกล่าวถือเป็นการบูรณาการศิลปะของสองวัฒนธรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดง ตลอดจนสร้างต้นแบบและมาตรฐานของระบำความสัมพันธ์ไทย-อาเซียน (ลาว) เพื่อถ่ายทอด เผยแพร่สู่เยาวชน และเพื่อความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประเทศโดยอาศัยศิลปะเป็นตัวเชื่อม ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาและการศึกษาเรียนรู้ตามลำดับ

……….
โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการแสดง ลาว-ไทย สัมพันธ์
: โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มมส (มุ่งเป้า) 2559
สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทาลัยมหาสารคาม
……….

IMG_9555 IMG_9638 IMG_9636 IMG_9632 IMG_9630 IMG_9629 IMG_9613 IMG_9605 IMG_9604 IMG_9601 IMG_9592 IMG_9591 IMG_9587 IMG_9586 IMG_9584 IMG_9580 IMG_9579 IMG_9578 IMG_9576 IMG_9575 IMG_9573 IMG_9572 IMG_9567 IMG_9566 IMG_9563 IMG_9556

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *