ส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน


ส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน


IMG_0011

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมขึ้นที่วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโครงการ “หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม มมส 2560” ภายใต้ชื่อ โครงการส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนโดยกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านท่าสองคอน หมู่ 12 และหมู่ 17

กิจกรรมการขับเคลื่อน ในช่วงเช้ามีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้รวมตัวกันบนศาลา มีกิจกรรมต่อเนื่อง โดยนิสิตคณะคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้ง 3 สาขาวิชา อันได้แก่ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และสาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร ได้นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ดังนี้
1. สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดการขยะมูลฝอย การจัดทำสิ่งประดิษฐ์จากของใช้ภายในบ้าน และการกำจัดแมลงพาหนะนำโรค”
2. สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต แลกเแปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดการความเครียดและสาธิตการออกกำลังกายแก่ชุมชน”
3. สาขาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “หลักโภชนาการ (ลดหวาน มัน เค็ม) และการประกอบอาหารคลายเครียด”

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนโครงการในระยะที่ 2 หลังจากปี พ.ศ. 2559 ได้ขับเคลื่อนโครงการปฏิบัติของชาวไทยพุทธ ช่วงเข้าพรรษา “พุทธธรรม นำชีวิต” หลังจากนั้นนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อนำเอาวิชาความรู้ในภาคทฤษฏีไปสู่การปฏิบัติ เสมือนการอาศัยชุมชนเป็นห้องเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้บริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนไปในที เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมและหลักสาธารณสุข ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ระหว่างชุมชนและลูกหลานที่เป็นนิสิต

 


โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนโดยกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมชุมชนบ้านท่าสองคอน หมู่ 12 และหมู่ 17
: ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มมส 2560
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ วัดใหญ่โพธิ์ไชยาราม บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


IMG_0005 IMG_0045 IMG_0042 IMG_0040 IMG_0037 IMG_0033 IMG_0032 IMG_0026 IMG_0025 IMG_0024 IMG_0021 IMG_0020 IMG_0017 IMG_0013 IMG_0011 IMG_0006 IMG_0005 IMG_0011 IMG_0006

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *