ฮักแพงเบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง


ฮักแพงเบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง


IMG_9063

ฮูปแต้มวัดโพธารามและฮูปแต้มวัดป่าเรไรย์ ณ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปะที่สวยงาม ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชุมชนและเป็นมรดกของชาติ ด้วยภาพเขียนฝาผนังรอบโบสถ์ ซึ่งเป็นฝีมือช่างพื้นบ้านที่บันทึกจากวรรณกรรมแนวพุทธศานา อาทิ พระมาลัย สังข์สินไซ พระเวสสันดรชาดก ทั้งผนังภายนอกและภายใน

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ จัดงาน “ฮักแพงเบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง” ขึ้น เพื่อพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชน เพื่อพัฒนาให้เกิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

วันเสาร์ ที่ 20 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ วัดโพธาราม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ได้มีการเคลื่อนโครงการ “ฮักแพงเบิ่งแยงฮูปแต้มดงบัง” มีนิสิตสาขาการเมืองการปกครองชั้นปีที่ 3 ที่เรียนในรายวิชาการจัดการโครงการร่วมจัดกิจกรรม โดยการแบ่งกลุ่มหรือซุ้มทั้งหมด 15 ซุ้ม ออกแบบผลิตภัณฑ์และนำผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน รวมกับซุ้มของโรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 2 ซุ้ม และองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 7 ซุ้ม

ลักษณะงานที่จัดขึ้นเป็นรูปแบบของงานวัด มีโรงทาน ซุ้มกิจกรรมงานวัดต่างๆ เวทีกลางนำเสนอศิลปวัฒนธรรมในชุมชน ทั้งการฟ้อน กิจกรรมเล่าเรื่องจากปราชญ์ชุมชน กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสีฮูปแต้ม รวมถึงการถวายต้นดอกเงินและผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนอนุรักษ์และพัฒนาฮูปแต้ม เพื่อเป็นการรวมพลังให้ชุมชนตะหนักถึงมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตน รวมถึงนำร่องกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ส่วนช่วงค่ำ มีกิจกรรมการแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมรำวงย้อนยุค การแสดงหนังประโมทัยคณะเพชรอีสาน

กิจกรรมโครงการเป็นการบูรณาการร่วมของหลายภาคส่วน รวมถึงวิทยาลัยการเมืองการปกครองที่บูรณาการทั้งโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนและหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ให้ขับเคลื่อนเป็นกิจกรรมเดียวกัน การบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเข้ามาในโครงการ การทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและชุมชน จึงประสบผลในภาพรวมของโครงการที่น่าสนใจยิ่ง ถือเป็นการเริ่มต้นเชิดชูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าที่จะนำมาซึ่งเรื่องราวอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชน และสร้างความยั่งยืนภายในชุมชน

………

“โครงการสานทุนทางวัฒนธรรม “ฮูปแต้มสารคาม” นำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 2”

“โครงการการบริหารจัดการวันฮูปแต้มเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

: “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน” และ “หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม”

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ณ ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

………


IMG_9066 IMG_9083 IMG_9082 IMG_9080 IMG_9078 IMG_9064 IMG_9063 IMG_9077 IMG_9073 IMG_9072

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *