ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงา

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงา

Read more

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ด้านสุขภาพและวัฒนธรรมโดยผู้สูงอายุ จังหวัดมหาสารคาม”

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “

Read more