ผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน (บวร) เพื่อส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน

ผสานต้นทุนสังคมวัฒนธรรม

Read more

อบรมความรู้เกี่ยวกับสุขลักษณะของการผลิตอาหารเพื่อการขอใบอนุญาตอาหารและยา (อย.) และความรู้เกี่ยวกับต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า

อบรมความรู้เกี่ยวกับสุขล

Read more

การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มมส ครั้งที่ 3 / 2561

การประชุมคณะกรรมการจัดทำ

Read more