โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง “ฮีตเดือนสี่ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ”

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒน

Read more

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่อง “การนำเสนอโปสเตอร์และบรรยายในงานประชุมวิชาการ มมส”

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒน

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงา

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารงา

Read more