กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงอาหารกลางเก่า ชั้น 2 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043-754416
เบอร์ภายใน : 1756
E-mail : research at msu.ac.th